const currentScript = document.currentScript; window.trustbadge = window.trustbadge ? { ...window.trustbadge, consentSignallerScript: currentScript, } : { consentSignallerScript: currentScript, }; if (trustbadge && trustbadge.reevaluateConsent) { trustbadge.reevaluateConsent(); }

Code ADELHEIDOSTERN23

Kostenfreier Versand innerh. Deutschlands

Unsere Top-Geschenke-Auswahl für dich

(function () { _tsRatingConfig = { tsid : 'X82B88D56C7577877CFD7634C3956BFA2', element : '#ts_review_sticker', variant : 'testimonial', reviews : '5', betterThan : '3.0', richSnippets : 'on', backgroundColor : '#FFDC0F', linkColor : '#000000', quotationMarkColor : '#FFFFFF', fontFamily : 'Arial', reviewMinLength : '10' }; var scripts = document.getElementsByTagName('SCRIPT'), me = scripts[scripts.length - 1]; var _ts = document.createElement('SCRIPT'); _ts.type = 'text/javascript'; _ts.async = true; _ts.src = '//widgets.trustedshops.com/reviews/tsSticker/tsSticker.js'; me.parentNode.insertBefore(_ts, me); _tsRatingConfig.script = _ts; })();


Es soll lieber eine Kleinigkeit sein? Sieh dir unsere Socken an...

Alle ansehen